Loading…
 • 0
 • 1
 • 2

Co se děje

Na charitativním běhu Salming Tour de Hospic 2018 jsme opět nechyběli

Tři běhy ve třech dnech, spojení podpory hospicu a potřebných dětí a stánek Dobré rodiny u toho. To všechno je  závod ve Františkových Lázních, Plesné a Skalné, který se konal ve dnech 21.-23. 9....
04. 10. 2018

Vyrůstali jste v adoptivní rodině? Pojďte se potkat s lidmi, kteří to mají stejně!

Vyrůstali jste v adoptivní rodině? Potřebujete sdílet radosti i starosti s lidmi, kteří to mají podobně? Chcete najít přátele, kteří jsou na stejné lodi a rozumějí vám? Otevíráme skupinu pro adoptované,...
27. 09. 2018

Hledáme Doprovázející pracovníky - Jihočeský a Jihomoravský kraj

Chcete se k nám přidat? Hledáme posily na pozice doprovázejících sociálních pracovníků v Jihočeském a Jihomoravském kraji. Zajímáte se o náhradní rodinnou péči a efektivní pomoc dětem? Přidejte se k...
26. 09. 2018

Poklad na Stříbrném jezeře – tedy v kempu Stříbrný rybník

Jít poslepu a nechat se někým vést za ruku, důvěřovat a prožít si pád důvěry nebo přemýšlet o svém talentu, a tak trochu třeba i o budoucím povolání. To všechno a mnohem víc si vyzkoušely děti během...
24. 09. 2018

Galerie: Příměstský tábor v Olomouci a hromada zážitků!

Posíláme pozdravy z tábora! Tentokrát z toho příměstského u Olomouce. Týden byl nabitý zážitky a máme radost z nových přátelství, protože to je to nejdůležitější!   Posíláme pozdravy z tábora!...
29. 08. 2018

Galerie: Dobrá rodina na běhu pro hospic, děkujeme za krásný den!

Takhle krásně jsme se měli v Chebu na Vajdštejnově desítce! Měli jsme radost, kolik lidí nás navštívilo, jak si akci užily děti i že sportovci běželi pro dobrou věc. Péči a blízké potřebujeme na začátku...
27. 08. 2018

Co je pěstounská péče a co osvojení

 • Hlavní motivací náhradního rodiče musí být poskytnutí pomoci, péče a zázemí dítěti.
 • Náhradním rodičem by se měl stát člověk, který dítě přijímá takové, jaké je.
 • Člověk, který respektuje dobré i špatné vlastnosti dítěte, dává prostor jeho zájmům, pečuje o jeho kulturní a etnickou identitu.
 • Dítě vidí náhradní rodič v jeho jedinečnosti a akceptuje ho i se všemi jeho potížemi a negativními zkušenostmi, které si přináší z původní rodiny.

Pěstouni a osvojitelé: odlišné právní vztahy

Každý náhradní rodič přijímá dítě do své péče a výchovy, pěstoun ale na rozdíl od osvojitele není zákonným zástupcem dítěte, nemá rodičovská práva a není pro něj stanovena vyživovací povinnost. Po ukončení pěstounské péče (dosažení 18 let věku dítěte či ukončení jeho soustavné přípravy na budoucí povolání) není mezi dítětem a bývalým pěstounem žádný další právní vztah či závazek (nemají k sobě vyživovací povinnost, nedědí), přestože spolu obvykle oba nadále udržují osobní vztahy.

Jakkoliv je dítě do péče pěstouna svěřeno dle zákona jen „dočasně“, stává se dítě vždy plnohodnotnou součástí pěstounské rodiny. S rodinou sdílí své radosti i strasti, díky pobytu v rodině rozvíjí své schopnosti a jako součást rodiny plánuje i svou budoucnost.

Náhradní rodiče dítěti plní jeho právo vyrůstat v láskyplné náruči rodiny. Za to jim patří velký dík.

Jaký typ péče je pro vás nejvhodnější?

Zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči vedou odlišné motivace, musí vyhovět odlišným kritériím či je jim poskytována odlišná podpora.

Oblast Osvojení Pěstounská péče (dlouhodobá) Pěstounská péče na přechodnou dobu
Vnitřní motivace Touha po dítěti, které dovedu do dospělosti. Chuť pomoci dítěti, které nemá svoji rodinu. Chuť pomoci dítěti, které nemá svoji rodinu a které případně dovedu do dospělosti. Mít smysluplné zaměstnání, které je povoláním. Chuť pomoci dítěti, které nemá svoji rodinu a kterému poskytnu své prostředí na omezenou dobu, než se situace dítěte vyřeší. Mít smysluplné zaměstnání, které je povoláním.
Rodinná situace Přednost mají páry. Ochotu přijmout „cizí“ dítě do osvojení by měli mít oba partneři. Výhodu mají páry, kde jsou oba připraveni pomoci dítěti. Péče o děti je náročná, spolupráce partnerů je velmi žádoucí. Pěstounem se ale může stát i samoživitel/-ka, má-li dostatečnou podporu okolí. Výhodu mají páry, kde jsou oba připraveni na krátkodobou pomoc různým dětem. Péče o děti je náročná, spolupráce partnerů je velmi žádoucí. Pěstounem se ale může stát i samoživitel/-ka, má-li dostatečnou podporu okolí.
Věk žadatelů Věkový rozdíl mezi osvojitelem a přijímaným dítětem by měl odpovídat běžnému věkovému rozdílu rodičů a dětí. Věkový rozdíl mezi pěstounem a přijímaným dítětem by měl odpovídat běžnému věkovému rozdílu rodičů a dětí. V praxi se pěstouny stávají ale i osoby, které jsou vzhledem k dítěti ve věku prarodičů. Žadatelé by měli mít odrostlé děti, doporučovaný věk je tedy zhruba 28–65 let. Posuzován bude ale každý žadatel individuálně vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku dětí v rodině a dalším okolnostem.
Právní situace dítěte Zpravidla je osvojení určeno dětem, které jsou právně volné, nebo dětem, u kterých se očekává brzké vyřešení právní situace směrem k právnímu uvolnění. Využít dlouhodobé pěstounské péče mohou děti, které nejsou právně volné. Zpravidla se jedná o děti, u nichž se neočekává v dohledné době vyřešení situace směrem k právnímu uvolnění. Využít ji mohou někdy i děti, pro které se nedaří najít osvojitele. Dítě se akutně ocitlo v situaci, kdy nemůže vyrůstat v původní rodině, ale zatím není jasné, zda se do původní rodiny vrátí, nebo se pro dítě bude hledat jiná forma náhradní rodinné péče.
Potřeby dítěte Bezpodmínečné přijetí s dlouhodobou perspektivou. Pomoc při zpracování příběhu dítěte, vztahu k původní rodině. U dětí s narušenou citovou vazbou je vhodné znát zásady terapeutického rodičovství. Bezpodmínečné přijetí s dlouhodobou perspektivou. Pomoc při zpracování příběhu dítěte, vztahu k původní rodině. Od pěstounů se očekává základní znalost principů terapeutického rodičovství. Bezpodmínečné přijetí s krátkodobou perspektivou. Pomoc s přípravou na přechod dítěte do definitivní rodiny. Pomoc při zpracování příběhu dítěte, vztahu k původní rodině. Od pěstounů se očekává základní znalost principů terapeutického rodičovství.
Finanční podpora V prvních měsících péče na vlastní náklady, dále nárok pouze běžné dávky jako u ostatních rodin. Nepříbuzenský pěstoun má nárok na odměnu pěstouna. Dále mají pěstouni nárok na příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a některých případech příspěvek na pořízení motorového vozidla. Podrobné informace a konkrétní částky najdete na našem webu zde. Přechodným pěstounům je vyplácena stálá odměna 20 tisíc korun měsíčně. Mají také nárok na další příspěvky. Podrobné informace a konkrétní částky najdete na našem webu zde.
Odborná příprava Žadatelé o osvojení absolvují na pokyn krajského úřadu přípravu v rozsahu 48 hodin, a to u organizace, která k tomu má od krajského úřadu pověření. Žadatelé o osvojení absolvují na pokyn krajského úřadu přípravu v rozsahu 48 hodin, a to u organizace, která k tomu má od krajského úřadu pověření. Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu absolvují na pokyn krajského úřadu přípravu v rozsahu 72 hodin, a to u organizace, která k tomu má od krajského úřadu pověření.
Povinnost přijmout nabídnuté dítě Žadatelé dítě vždy přijímají se svým souhlasem. Žadatelé dítě vždy přijímají se svým souhlasem. Odmítnout dítě je možné pouze ze závažných důvodů.
Povinnost dalšího vzdělávání Není stanovena. Pěstouni jsou povinni vzdělávat se dále 24 hodin ročně. Pěstouni jsou povinni vzdělávat se dále 24 hodin ročně.
Podpora po přijetí Není stanovena. Pěstouni mají povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, díky které získají odbornou pomoc při péči o dítě. Pěstouni mají povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, díky které získají odbornou pomoc při péči o dítě.

Podpora pěstounů

Názory odborníků a Dobré rodiny

„Dříve bylo běžné, že pokud se o tyto děti nemohla nebo nechtěla starat matka nebo vlastní rodina, překládali jsme je rovnou z porodnice do kojeneckých ústavů. Proto jsme uvítali podporu...

MUDr. Marcela Černá, Ústav pro péči o matku a dítě

„Dobrá doprovodná organizace je pro mne nezbytná. Pomáhá mi s úředními záležitostmi i s péčí o svěřené dítě. Můj vztah s klíčovou pracovnicí Dobré rodiny je hodně osobní, kromě profesionality...

Daniela Hartlová, pěstounka doprovázená Dobrou rodinou

„Už u dvouměsíčního dítěte je vidět patrný rozdíl, když přechází k náhradním rodičům z péče pěstounů, kde má „své lidi“…..“  

Eva Novotná, vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí, Jihočeský kraj

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account