Proč pěstounská péče

V České republice je dnes více než 26 000 dětí, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu. Zhruba 8 500 z nich stále ještě tráví dětství v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Tam se jim sice dostává maximální možné péče ze strany personálu a ani materiálně jim zpravidla nic nechybí, přesto ale nemají to skutečně nejdůležitější: možnost vytvořit si trvalý vztah s blízkou osobou.

Náhradní rodinná péče

Navázat opravdu trvalý vztah může dítě jen v rodině. Nemůže-li vyrůstat v rodině vlastní, je nutné mu zařídit výchovu náhradní. Nejlepším řešením je pro děti náhradní rodinná péče, která je modelu vlastní rodiny nejbližší. Náhradní rodinná péče je alternativou k péči ústavní, nikoliv k prostředí biologické rodiny, které má vždy přednost.

Formy náhradní rodinné péče

 • pěstounská péče
 • osvojení (adopce)
 • svěření dítěte do péče jiné osoby
 • poručnictví

Cíle Dobré rodiny v oblasti pěstounské péče

Naším cílem je zajištění účinné ochrany dětí svěřených do náhradní rodinné péče. Tam, kde děti nemohou vyrůstat ve stabilním prostředí vlastní rodiny, nabízíme podporu prostřednictvím kvalitních, spolehlivých a vysoce odborných služeb.

Posláním obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je rozvoj náhradní rodinné péče v České republice a naplňování nejlepšího zájmu dětí svěřených do náhradní rodinné péče prostřednictvím podpory a doprovázení náhradních rodin, rozvojem moderních metod práce s náhradními rodinami a dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče a aktivní účastí na veřejné diskusi o způsobech zajištění péče o ohrožené děti.

Stejně jako i další západoevropské, ale i východoevropské země bychom chtěli dosáhnout stanovení věkové hranice, pod kterou nebudou děti do ústavní péče umisťovány vůbec. V Rakousku, Německu, ale také v Rumunsku nebo v Itálii je tato hranice stanovena na 3 roky věku a v některých zemích je stanovena přímo zákonem. Na Slovensku je hranice stanovena na 6 let věku.

Dále bychom rádi přispěli ke sjednocení systému péče o děti v ohrožení v České republice. Aktuálně je pěstounská péče v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, kojenecké ústavy jsou zdravotnická zařízení spadající pod Ministerstvo zdravotnictví a o dětské domovy pečuje Ministerstvo školství. V takto roztříštěné péči je těžké najít systém, zhodnotit výsledky nebo porovnat náklady na jednotlivé typy péče.

Co je to pěstounská péče a co osvojení?

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account