Proč se dohody uzavírají?

Péče o přijaté děti může přinášet některé nečekané situace. Bez pochopení toho, co prožívají děti v náhradní rodinné péči a co zažily před tím, než se do náhradní rodinné péče dostaly, je to pro pěstouny někdy opravdu tvrdý oříšek.

Pro zdravý a šťastný vývoj dětí v pěstounské péči je třeba prožívání a potřebám dětí porozumět a umět na ně správně reagovat.

Pěstounským rodinám je v této jejich nelehké, ale krásné roli náhradního rodiče k ruce doprovázející organizace.

Záměrem doprovázení tak, jak ho chápeme my v Dobré rodině, není pomáhat pěstounským rodinám z bezvýchodných situací, ale naopak jim předcházet. Zaměřujeme se především na podporu a rozvoj účinných a přirozených přístupů k výchově a vzdělávání, které umožní dětem plně rozvinout svou osobnost, aby mohly prožívat radost z postupného přebírání odpovědnosti za svůj život.

Pěstounství není totéž co rodičovství. Krásné ale může být úplně stejně.

Jak doprovázíme pěstouny?

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account