Odpovězte si na otázky, otestujte se

Na základní otázky si můžete odpovědět v našem rychlotestu. Zkuste si sami, zda splňujete podmínky pro poskytování pěstounské péče či osvojení. Chcete-li, abychom vaše odpovědi individuálně vyhodnotili, ozvěte se nám prosím.

Odpovězte si na otázky

Sami doma se také můžete zamyslet nad následujícími tématy.

Pro všechny žadatele o náhradní rodinnou péči

 1. Proč chci přijmout do své rodiny dítě? Umím si konkrétně odpovědět?
 2. Neočekávám, že dítě vyřeší nějakou situaci v mém životě?
 3. Jsem připravená/ý přijmout dítě takové, jaké bude? Jsem tolerantní, otevřená/ý pochopit chování dítěte? Domnívám se, že jsem schopná/ý bezpodmínečného přijetí? Budu umět brát ohled na individuální potřeby dítěte? Přizpůsobím se jim?
 4. Je toto rozhodnutí rozhodnutím celé rodiny, všech jejich členů? Jak bude na dítě reagovat širší rodina? Máte dobré rodinné zázemí, které bude mít pochopení pro vaše rozhodnutí stát se pěstouny?
 5. Uvědomuji si, že má dítě původní rodinu, že je pro něj důležité o této rodině mluvit a (pokud je to možné) se s ní i setkávat?
 6. Jsem trpělivá/ý?
 7. Jsem otevřená/ý názorům jiných, mám chuť spolupracovat na výchově s jinými osobami? Jsem schopná/ý a ochotni vstřícně a aktivně spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí? Jsem připravená/ý na spolupráci s odborníky?
 8. Chci se vzdělávat? Jsem rozhodnutá/ý přijímat informace o specifikách dětí z pěstounské péče a snažit se je vnášet do své péče? Chci si přes své dosavadní zkušenosti zvyšovat výchovné kompetence?
 9. Jsem si vědom/a, že pěstounská péče je služba dítěti, nikoliv naplnění vaší rodičovské touhy?
 10. Jsem ochotna/ochoten pořizovat dítěti dokumentaci období, které u vás stráví (fotky, video, vyprávění)?

Jak se stát náhradním rodičem?

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account