Co je pěstounská péče a co osvojení?

Zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči vedou odlišné motivace, musí vyhovět odlišným kritériím či je jim poskytována odlišná podpora.

Jaký typ péče je pro vás nejvhodnější?

Oblast Osvojení Pěstounská péče (dlouhodobá) Pěstounská péče na přechodnou dobu
Vnitřní motivace Touha po dítěti, které dovedu do dospělosti. Chuť pomoci dítěti, které nemá svoji rodinu. Chuť pomoci dítěti, které nemá svoji rodinu a které případně dovedu do dospělosti. Mít smysluplné zaměstnání, které je povoláním. Chuť pomoci dítěti, které nemá svoji rodinu a kterému poskytnu své prostředí na omezenou dobu, než se situace dítěte vyřeší. Mít smysluplné zaměstnání, které je povoláním.
Rodinná situace Přednost mají páry. Ochotu přijmout „cizí“ dítě do osvojení by měli mít oba partneři. Výhodu mají páry, kde jsou oba připraveni pomoci dítěti. Péče o děti je náročná, spolupráce partnerů je velmi žádoucí. Pěstounem se ale může stát i samoživitel/-ka, má-li dostatečnou podporu okolí. Výhodu mají páry, kde jsou oba připraveni na krátkodobou pomoc různým dětem. Péče o děti je náročná, spolupráce partnerů je velmi žádoucí. Pěstounem se ale může stát i samoživitel/-ka, má-li dostatečnou podporu okolí.
Věk žadatelů Věkový rozdíl mezi osvojitelem a přijímaným dítětem by měl odpovídat běžnému věkovému rozdílu rodičů a dětí. Věkový rozdíl mezi pěstounem a přijímaným dítětem by měl odpovídat běžnému věkovému rozdílu rodičů a dětí. V praxi se pěstouny stávají ale i osoby, které jsou vzhledem k dítěti ve věku prarodičů. Žadatelé by měli mít odrostlé děti, doporučovaný věk je tedy zhruba 28–65 let. Posuzován bude ale každý žadatel individuálně vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku dětí v rodině a dalším okolnostem.
Právní situace dítěte Zpravidla je osvojení určeno dětem, které jsou právně volné, nebo dětem, u kterých se očekává brzké vyřešení právní situace směrem k právnímu uvolnění. Využít dlouhodobé pěstounské péče mohou děti, které nejsou právně volné. Zpravidla se jedná o děti, u nichž se neočekává v dohledné době vyřešení situace směrem k právnímu uvolnění. Využít ji mohou někdy i děti, pro které se nedaří najít osvojitele. Dítě se akutně ocitlo v situaci, kdy nemůže vyrůstat v původní rodině, ale zatím není jasné, zda se do původní rodiny vrátí, nebo se pro dítě bude hledat jiná forma náhradní rodinné péče.
Potřeby dítěte Bezpodmínečné přijetí s dlouhodobou perspektivou. Pomoc při zpracování příběhu dítěte, vztahu k původní rodině. U dětí s narušenou citovou vazbou je vhodné znát zásady terapeutického rodičovství. Bezpodmínečné přijetí s dlouhodobou perspektivou. Pomoc při zpracování příběhu dítěte, vztahu k původní rodině. Od pěstounů se očekává základní znalost principů terapeutického rodičovství. Bezpodmínečné přijetí s krátkodobou perspektivou. Pomoc s přípravou na přechod dítěte do definitivní rodiny. Pomoc při zpracování příběhu dítěte, vztahu k původní rodině. Od pěstounů se očekává základní znalost principů terapeutického rodičovství.
Finanční podpora V prvních měsících péče na vlastní náklady, dále nárok pouze běžné dávky jako u ostatních rodin. Nepříbuzenský pěstoun má nárok na odměnu pěstouna. Dále mají pěstouni nárok na příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a některých případech příspěvek na pořízení motorového vozidla. Podrobné informace a konkrétní částky najdete na našem webu zde. Přechodným pěstounům je vyplácena stálá odměna 20 tisíc korun měsíčně. Mají také nárok na další příspěvky. Podrobné informace a konkrétní částky najdete na našem webu zde.
Odborná příprava Žadatelé o osvojení absolvují na pokyn krajského úřadu přípravu v rozsahu 48 hodin, a to u organizace, která k tomu má od krajského úřadu pověření. Žadatelé o osvojení absolvují na pokyn krajského úřadu přípravu v rozsahu 48 hodin, a to u organizace, která k tomu má od krajského úřadu pověření. Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu absolvují na pokyn krajského úřadu přípravu v rozsahu 72 hodin, a to u organizace, která k tomu má od krajského úřadu pověření.
Povinnost přijmout nabídnuté dítě Žadatelé dítě vždy přijímají se svým souhlasem. Žadatelé dítě vždy přijímají se svým souhlasem. Odmítnout dítě je možné pouze ze závažných důvodů.
Povinnost dalšího vzdělávání Není stanovena. Pěstouni jsou povinni vzdělávat se dále 24 hodin ročně. Pěstouni jsou povinni vzdělávat se dále 24 hodin ročně.
Podpora po přijetí Není stanovena. Pěstouni mají povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, díky které získají odbornou pomoc při péči o dítě. Pěstouni mají povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, díky které získají odbornou pomoc při péči o dítě.

Požadavky na pěstouny a osvojitele

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account