Průběh mediace

 • Mediace je vždy dobrovolná – strany sporu mají vůli danou situaci řešit.
 • Mediace se účastní pouze strany sporu a mediátor.
 • Mediace probíhá u jednoho stolu v neutrálním prostředí.
 • Jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny.
 • Někdy je potřeba několik mediačních sezení, než jsou vyřešeny všechny sporné body.
 • V závěru strany za pomoci mediátora shrnou nalezená řešení, která budou vyhovovat oběma stranám, do konečné dohody.
 • V ideálním případě mediace končí sepsáním mediační dohody, kterou podepíší účastníci a mediátor. Strany sporu v mediaci pracují na výsledku (dohodě) vlastními silami, cítí tedy ke společné dohodě určitou zodpovědnost, čímž je zajištěno respektování dohodnutých pravidel do budoucna.

Kdo je mediátor?

Mediátor je kvalifikovaný odborník na komunikaci, který je připraven naslouchat oběma stranám, pracovat s jejich emocemi, jejich složitou situaci, sledovat nastalé problémy, pojmenovat a předkládat je jako témata ke společnému projednání a řešení. Mediátor je vždy nestranný, nerozhoduje, kdo má pravdu a kdo ne, nehodnotí, nenavrhuje žádná řešení. Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost.

Mediátor podporuje strany tak, aby jimi odsouhlasená řešení byla reálná a uskutečnitelná a aby zohledňovala možnosti a potřeby obou stran, popřípadě potřeby nezletilého dítěte.

Výhody mediace

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account