Jak probíhají jednotlivá setkání?

Přípravy jsou vedeny interaktivní formou s využitím skupinové dynamiky. Obsahují nejen část teoretickou, ale i praktickou. Využíváme videa z oblasti náhradní rodinné péče , zpracované kazuistiky rodin pro výukové potřeby a nácvik praktických řešení situací, které náhradní rodiny zažívají.

Každá příprava je zakončena panelovou diskuzí, při které se společně setkají všichni účastníci příprav, lektoři a externí hosté (například náhradní rodiče nebo jejich děti, děti, které prošly pěstounskou péčí, odborníci v oblasti náhradní rodinné péče atd.).

Žadatelé získají příručku pro základní část přípravy, příručku pro rozšířenou část přípravy pěstounské péče na přechodnou dobu a příručky pro děti dle jejich věku.

Kdo přípravy lektoruje?

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account