Co je to program PRIDE?

Dobrá rodina realizuje přípravy podle moderní metodiky PRIDE – Parent Resources for Information, Development and Education (Zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání náhradních rodičů).

Jedná se o ucelený způsob práce se zájemci o náhradní rodinnou péči a s náhradními rodiči, který vznikl právě z impulzu náhradních rodičů jako reflexe jejich vlastních zkušeností s potřeb. Je výsledkem spolupráce státních, nestátních a soukromých subjektů a vysokoškolských pracovišť.

Licenci k ní zakoupilo MPSV v roce 2012. Program představuje mj. standardizovaný rámec pro odbornou přípravu žadatelů. Důraz je kladen zejména na kompetence budoucích náhradních rodičů tak, aby zajistili pro přijaté dítě bezpečné a stabilní prostředí a vztahy pro jeho zdravý vývoj.

Pět základních kompetencí

V programu PRIDE je rozvíjeno pět základních kompetencí:

1. ochrana a výchova dětí a péče o ně,

2. naplňování potřeb dětí spojených s jejich vývojem a věnování se problémům spojeným s opožděným vývojem,

3. podpora vztahů mezi dětmi a jejich rodinami,

4. pomáhání dětem budovat bezpečné pozitivní vztahy, které přetrvají celý život,

5. zapojení se do práce profesionálního týmu.

Mám zájem o přípravy v Dobré rodině

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account