Tato stránka je nyní ve vývoji, dokumenty zde nyní uveřejněné jsou pracovní verze. Platné dokumenty zde najdete od srpna 2020 nebo po odstranění tohoto sdělení. Děkujeme za pochopení.

„Na společné cestě" je soubor dokumentů, které tvoří přílohy Dohody o výkonu pěstounské péče a upřesňují podmínky spolupráce mezi Klientem a Dobrou rodinou o.p.s.

„Na společné cestě" je k dispozici na webových stránkách Dobré rodiny o.p.s. nebo v tištěné verzi v sídle a pobočkách Dobré rodiny. Soubor dokumentů „Na společné cestě" vydala Dobrá rodina o.p.s., IČ 24286664, která vykonává veškerá majetková práva k tomuto dílu. Jakékoliv užití tohoto díla (tj. zejména jeho kopírování, rozšiřování úplatné i bezúplatné apod.) bez souhlasu Dobré rodiny o.p.s. je zakázáno a bude postihováno podle Zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon a souvisejících právních předpisů v aktuálním znění.

 • Průvodce doprovázení pro klienty
 • Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky č. 8/2019
 • Pravidla poskytování služeb klientovi
 • Pravidla pro určení a změnu doprovázejícího sociálního pracovníka
 • Pravidla pro vedení spisové dokumentace
 • Pravidla pro řešení rizikových, havarijních a nouzových situací
 • Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností
 • Pravidla zpracování osobních údajů

 • Dobrá rodina při doprovázení ctí také tyto dokumenty:

 • Desatero dobré náhradní rodinné péče
 • Práva dětí
 • Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

  Dobrá rodina v médiích

  Log in

  create an account