První konference organizovaná Dobrou rodinou měla úspěch

První konference Dobré rodiny propojila čtyři strany, které se v rámci pěstounské péče na přechodnou dobu potkávají. Na setkání v Přerově promluvila soudkyně Žaneta Kvapilová, pracovnice OSPOD Jana Hlobilová, pěstounka Karla Veselovská a doprovázející pracovnice a koordinátorka Dobré rodiny Olomouckého kraje Kamila Zifčáková, která konferenci zorganizovala.

Konference ilustran optImpulz k uspořádání konference přišel od pracovnic Odboru sociálně-právní ochrany dětí v Přerově. „To nám udělalo velikou radost. S přerovským odborem máme úžasné zkušenosti, jsou velmi flexibilní a aktivní, a moc jsme ocenili, že se chtěly dozvědět víc,“ pochvaluje si spolupráci organizátorka akce Kamila Zifčáková.

Ve čtyřech tři čtvrtě hodinových blocích si osmnáct účastníků konference vyslechlo pohledy jednotlivých účastníků procesu přechodné náhradní rodinné péče. Navzájem si sdělili své zkušenosti a názory a potvrdilo se, že dohromady mají všichni společné cíle.
„Ukázalo se, že se původní obavy ohledně přechodné péče nevyplnily,“ vysvětluje Kamila Zifčáková. „Ještě před dvěma lety měla řada lidí strach, že děti budou přecházet z jedné rodiny do druhé a že celá přechodná péče je v podstatě jen nějaký experiment. Dnes je ale v Olomouckém kraji profesionální pěstounská péče brána jako zcela samozřejmá varianta pro řešení situací, kdy se vlastní rodina není schopna o dítě raného věku postarat.“
Za Dobrou rodinu se konference zúčastnili ještě doprovázející pracovníci Zuzana Filingerová, Zuzana Kundelová a Radek Baselides.

Zkušenosti pěstounky pomohly dalším

Jako velice přínosný ocenila Kamila Zifčáková příspěvek pěstounky Karly Veselovské, která zhodnotila své původní představy a skutečnost: „Mluvila třeba o tom, jak na přípravách k pěstounství poslouchala pěstounku, která říkala, že si chodí pro jídlo do jídelny. Tenkrát ji prý skoro odsoudila – a dnes si pro jídlo chodí také.“
Pěstounka účastníkům dopolední konference vyprávěla také o tom, jak náročná je péče o novorozence, kterého několik měsíců „piplá“ z nejhoršího a vzápětí nastupuje stejnou cestu s dalším miminkem znovu. Právě tyto zkušenosti z reálných situací byly velmi cenné hlavně pro zájemce o pěstounskou péči na přechodnou dobu, kteří na setkání také přijeli.
„Odměnou pro mě bylo, když za mnou po skončení setkání přišla jedna ze zájemkyň o profesionální pěstounství a řekla mi, že se rozhodla ještě dva roky počkat, než bude jejímu nejmladšímu dítěti deset let,“ říká Kamila Zifčáková. „Jsem za to moc ráda. Je lepší, když opravdovou náročnost přechodné péče zhodnotí paní teď, než aby nemohla vzít zpět něco, co se ukáže být na úkor jejích dětí.“

Při práci soudů fungují předběžná opatření

Díky účasti kolegyň-pěstounek ze sousedního Jihomoravského kraje mohli účastníci konference porovnat i práci soudů. Zatímco v Jihomoravském kraji rozhoduje soud běžným řízením, děti zůstávají v přechodné rodině i mnohem déle než jeden rok a délka předávání trvá v některých případech i čtyři měsíce, v Olomouckém kraji se daří využívat předběžných opatření. Dítě se tak dostává do definitivní rodiny výrazně rychleji.
„Představte si, jak dlouhá doba jsou čtyři měsíce v životě dvouměsíčního miminka! Jsme moc vděční, že v Olomouckém kraji funguje právě praxe předběžných opatření a miminka jsou co nejdříve u svých rodičů,“ raduje se Kamila Zifčáková.

My v Dobré rodině doufáme, že takových dobrých případů bude jen přibývat!

Dobrá rodina uspořádala v Olomouckém kraji na podzim i dvě další zajímavé akce, píšeme o nich zde.

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account