Dobrá rodina přednášela v rámci odborného cyklu pediatrům

Systém péče o ohrožené děti v České republice prochází transformací. Nejen veřejnost, ale také odborníci jsou stále ještě v nové a v mnoha směrech neznámé situaci. V lednu 2013 začala platit novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dříve, než si na ni stihli odborníci zvyknout, vstoupil v lednu 2014 v platnost ještě nový Občanský zákoník.

K odborníkům se nedostává řada důležitých informací z terénu. Často nevědí, jak realizace těchto zákonných změn probíhá a jaké má konkrétní dopady na ohrožené děti. Mnoho z nich má informace zprostředkované pouze médii.

Dítěti běží čas velmi rychle. Je proto opravdu potřebné, aby odborníci rozuměli svým možnostem pomoci a dokázali na příběhu dítěte účinně spolupracovat. Zlepšit péči o ohrožené děti není možné právě bez otevřené spolupráce mezi odborníky, bez schopnosti zbavovat se předsudků a mít odvahu na základě poznání měnit metody práce. Dobrá rodina nabízí odborníkům všech profesí souvisejících s náhradní rodinnou péčí semináře a další podporu.

Série školení pro pediatry

V lednu a únoru jsme velmi rádi přijali pozvání Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, abychom se s blokem o pěstounské péči zúčastnili série školení v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Ze spolupráce jsme měli radost, školení se zúčastnila podstatná část českých pediatrů a probíhalo v milé atmosféře. „Bylo velmi zajímavé setkat se s pediatry různých regionů,“ zhodnotila školení lektorka Dobré rodiny Alžběta Hlásková. „Cyklus seminářů byl přirozenou příležitostí, jak porovnat poznatky z praxe s informacemi, které k pediatrům docházejí prostřednictvím médií. Uvítali jsme možnost probrat témata z pohledu lékařů a společně pracovat na moderních přístupech v péči o ohrožené děti."

Pozvání Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost si velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci!

Ohlasy zúčastněných lékařek

MUDr. Eva Millerová

Těší mne, že byla příležitost eliminovat některé nepravdy, které pronikly mezi praktické dětské lékaře bohužel i z iniciativy odborné společnosti sociální pediatrie. Celodenní odborné semináře praktických lékařů pro děti a dorost, které proběhly v lednu a únoru a jejichž obsahem byla sociálně-právní problematika, jsou účastníky velice pozitivně hodnoceny.

MUDr. Tereza Nováčková

Seminář Alžběty Hláskové se mi moc líbil a z toho, jaké bylo v hledišti ticho, je jasné, že i ostatní to zaujalo. Jinak totiž i lékaři na nudné přednášce hlučí a ruší hovorem – jako děti ve škole.:-)

(Více o pohledu paní doktorky na pěstounskou péči si můžete přečíst v jejím článku pro Dobrou rodinu.)


Koncepce vzdělávání nabízeného odborníkům

Semináře pro odborníky pravidelně vypisujeme a pořádáme také na individuální objednávku. Nabízíme uspořádání vzdělávacích seminářů, příspěvky na konferencích, účast na kulatých stolech, podněty směrem k profesním skupinám či spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí na proškolování odborníků. Připravujeme také krátká doporučení z praxe – radíme, jak dítěti v pěstounské péči vyřídit pas nebo jakou zdravotní péči může pediatr u dítěte v pěstounské péči poskytovat bez souhlasu zákonného zástupce. Důležitou součástí je pak práce na ucelených metodikách pro jednotlivé oblasti – metodice doprovázení pěstounských rodin, metodice asistovaného kontaktu, metodice pěstounské péče na přechodnou dobu a dalších.

Snažíme se opírat o nejnovější výzkumy v oblasti neurobiologie mozku a moderní metody práce s dítětem kombinovat s poznatky z konkrétní praxe při práci s ohroženými dětmi. Sledujeme i zahraniční trendy, vývoj transformace v postkomunistických a západoevropských zemích a také v zámoří.

Služby poskytujeme sociálním pracovníkům, psychologům i soudcům

Naše lektory mohou využít sociální pracovníci, pracovníci doprovázejících organizací, pěstouni, pracovníci sanačních organizací, pediatři a další lékaři, psychologové, terapeuti, pedagogové, soudci, specialisti z adiktologické péče a další.

Stejně tak nabízíme vzdělávání partnerským organizacím, a to v oblasti terapie dětí s poruchou attachmentu (vytváření citového pouta), zpracování historie dítěte, bezpečného kontaktu dítěte s jeho původní rodinou, problematikou dětí rodičů závislých na návykových látkách a mnoha dalších tématech.

Díky celorepublikové působnosti jsme schopni zajistit semináře, kulaté stoly i konference ve všech krajích České republiky.

V případě zájmu se obraťte na Terezu Knytlovou, ráda vám o vzdělávání odborníků sdělí více.

Tereza Knytlová, vedoucí vzdělávání Dobré rodiny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 702 197 156

Těšíme se na spolupráci!

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account