Máme za sebou další běh komplexního kurzu Průvodce PPPD

Sedmnáct účastníků v únoru úspěšně absolvovalo další běh vzdělávacího cyklu Dobré rodiny Průvodce pěstounskou péčí na přechodnou dobu s akreditací MPSV.

PruvodcePPPDKurz rozdělený do tří dnů je unikátní svou komplexností. Účastníky provádí celým příběhem dítěte v přechodné péči, a to z pohledu všech zúčastněných aktérů. Semináře se společně účastní sociální pracovníci, doprovázející pracovníci, další odborníci a noví i zkušení profesionální pěstouni. Každý si může vyjasnit svou roli ve vztahu k příběhu dítěte a zároveň se naučí, jaké kompetence náleží ostatním – co řeší krajský úřad, co orgán sociálně-právní ochrany dětí, doprovázející organizace, soud nebo přímo pěstouni.

Lektorky Alžběta Hlásková, Kateřina Pařezová a Adriana Veselá pracují metodou interaktivního myšlení a každý díl prokládají zážitkovými technikami pro lepší pochopení situací, s nimiž se mohou účastníci v přechodné péči setkat.

Vše navíc lektorky ukazují na konkrétních kazuistikách dětí různého věku. Účastníci si tak mohou zblízka promyslet, co vše je potřeba zařídit při přijímání dítěte do péče, v průběhu péče, při předávání dítěte, ale také v době regenerace pěstounské rodiny.

PruvodcePPPDOhlasy účastníků únorového běhu

- Třídílný cyklus Průvodce PPPD se mi po obsahové i organizační stránce velmi líbil. Všechna témata byla obsáhlá a zajímavá. Všichni účastníci – ať již sociální pracovníci, doprovázející pracovníci nebo pěstouni na přechodnou dobu – zde zcela jistě získali ucelené informace o dané problematice. Kladně hodnotím také vynikající lektorky, které mají v této oblasti mnoho praktických zkušeností. Velmi mě zaujalo také to, že celý seminář probíhal interaktivní formou a byl proložen řadou úkolů, které jsme museli jako účastníci plnit a lépe jsme tak mohli vcítit do dané situace.

- Nejvíce pro mě bylo užitečné téma předávání dítěte z PPPD do nové rodiny a proces regenerace pěstouna. Oceňuji lektory z praxe a jejich cenné informace.


Další běh Průvodce PPPD se bude konat v květnu v Praze, aktuální informace najdete brzy v přehledu našich seminářů.

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account