Soudy by měly rozhodovat rychleji, odborně a s upřednostněním rodiny

DRkomentuje tisk2Komentář Dobré rodiny byl v Lidových novinách v rubrice Názory s titulkem "Děti potřebují rodinu" otištěn 1. 9. 2016.

Poslankyně Jitka Chalánková otevřela ve včerejších Lidových novinách ("Jitka Chalánková: Ochrana dětí balancující na hraně zákona", LN, rubrika Názory, 31. 8. 2016) další kolo diskuse o sociálně-právní ochraně dětí. Vítáme ho a bereme jako správnou cestu, jak dále rozvíjet systém, v jehož středu je starost a péče o děti a jejich zdravý vývoj. Plně se shodujeme na tom, že jedním z největších nedostatků současného fungování systému je moment, kdy se rozhoduje o odebrání dítěte z původní rodiny a jeho umístění do péče náhradní. Problémem je dnes nejen výběr konkrétního typu náhradní péče, ale rovněž i lhůty, v nichž se o dětech rozhoduje.

O umístění dítěte do náhradní péče nerozhodují orgány sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD nebo takzvané sociálky), ale soud. Instituce, která má v systému největší kompetence, je ald dnes zároveň, bohužel, jeho největší slabinou. V médiích se pravidelně řeší selhání sociálních pracovníků. Rozhodování soudů, které přitom mají na dítě daleko větší dopad, ale zůstávají v pozadí.

Ohrožené děti jsou na okraji zájmu soudců

V soudním systému akutně chybí soudní dvory specializované na sociálně-právní ochranu dítěte a pravidelná proškolování soudců v této oblasti. Soudy samotné jsou zahlceny obrovským množstvím kauz. Otázky ohrožených dětí jsou proto mnohdy na okraji jejich zájmu a možností a soudcům chybí prostor se s nimi důkladně seznámit.

Sociální pracovníci, rodiče a náhradní rodiče popisují konkrétní situace, kdy soudci neumí správně rozlišit jednotlivé typy náhradní péče, shromáždit si patřičné podklady či ohlídat, kdo má být vůbec účastníkem řízení. To vše se navíc děje na pozadí neúměrných lhůt. Chybí jasně stanovené termíny, do kterých musí soudci rozhodnout. Časové termíny stání nejsou přizpůsobeny potřebám dětí, takže například miminko v přechodné pěstounské péči, které je již připraveno na přechod do definitivní rodiny, čeká na termín stání několik měsíců. A z malého miminka je mezitím dítě, které se už učí mluvit a dělat první krůčky...

Stejně tak čeká mnoho dětí dlouhé měsíce na to, až si soudy vyjasní místní příslušnost nebo až soudci napíší rozhodnutí a vyznačí vykonavatelnost a nabytí právní moci. Rozhodnutí jsou navíc často tak nejasně formulovaná, že účastníkům řízení není jasné, odkdy platí.

Děti mají právo jen čekat

Chlapecek optS rozhodováním soudů nic nenadělají ani sociální pracovnice ani náhradní rodiče. Situaci by pomohlo přidělování advokátů ve smyslu „ex offo“ pro dětské případy tak, aby se posílilo hájení nejlepšího zájmu dítěte. Současný nefunkční stav není chybou jen na straně samotných soudců, ale celého soudního systému, který v tomto případě nehájí zájmy dítěte a nemyslí na něj, naopak je zdlouhavý, zkostnatělý a odpojený od dopadů jednotlivých postupů.

Pro děti a pro samotné soudce by bylo dobře, kdyby s tím něco naši legislativci udělali. Bere-li si to paní poslankyně svým textem za své, budeme jí v tomto úsilí rádi pomáhat.

Rodinná péče má mít vždy předost, paní Chalánková

S paní Chalánkovou ale naopak nelze souhlasit v tom, že „všechny formy péče by měly být posuzovány jako rovnocenné a žádná z nich by neměla být upřednostňována na úkor ostatních“. Paní poslankyně se při dosahování ochrany dětí sama odvolává na Úmluvu o právech dítěte. Ta ale jasně říká, že přirozeným prostředím pro růst a blaho dětí je rodina a že „v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí“.

V souladu s Úmluvou a také vědeckými výzkumy a každodenní praxí, které jednoznačně potvrzují rodinu jako jediné vhodné místo pro zdravý rozvoj dítěte, proto trváme na tom, aby (náhradní) rodinná péče byla při rozhodování o dalším příběhu dítěte vždy první možností.

Ústavní péče děti nenávratně poškozuje a zájmem všech by mělo být dodržování práva každého dítěte na život v milující a bezpečné rodině.

Zdeněk Soudný,

ředitel Dobré rodiny o.p.s.


Čtěte naše další reakce na články o náhradní rodinné péči v médiích:

Děti v ústavech nestrádají, píše radní v Haló novinách. Nesouhlasíme

Naše reakce na komentář psycholožky Bohumily Vokáčové v MF Dnes 

Komentář k zavádějícímu vystoupení předsedy Společnosti sociální pediatrie Františka Schneiberga v Českém rozhlase

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account