Foto: Vzdělávací víkend s relaxačním odpolednem pro přechodné pěstouny

Máme za sebou další krásný vzdělávací víkend s přechodnými pěstouny ve Skryjích u Rakovníka! Lektorovaly ho Alžběta Hlásková z Dobré rodiny a sociální pracovnice psychiatrické kliniky Markéta Švejdová.

Vzdělávání...

Pěstouni ocenili, že probíraná témata byla velmi aktuální a provázaná s praxí. Společná fotka u stolu je pořízená v osm hodin večer – naši úžasní pěstouni stále nechtěli končit!:-) V klidu se mohli vzdělávat i díky dobrovolnicím, které staraly o děti.

S lektorkou Markétou Švejdovou jsme tentokrát zvláštní pozornost věnovali psychiatrickým onemocněním omezujícím rodičovské kompetence a tomu, jak jim předcházet.

...a relaxace!

Protože víme, jak je pěstounská péče na přechodnou dobu náročná, připravili jsme pro pěstouny i voňavé relaxační odpoledne... Přijela za námi aromaterapeutka a ukázala nám uvolňující masáže a voňavou terapii pro dospělé i svěřené děti.

Čajový mistr nám k tomu uvařil čínský čaj s jihomoravským dialektem - říkal o sobě, že má „gramlavý paprče“ (nešikovné ruce).:-) My mu to ale nevěříme, čaj byl skvělý!

Děkujeme za inspiraci a motivaci!

Všem účastníkům chceme poděkovat za krásnou atmosféru, která celý víkend panovala! Díky ní byl i pro nás pobyt velmi inspirativní a motivující.

A takovou zpětnou vazbu nám napsala na našem facebooku jedna z pěstounek: Skvělý víkend! Nesmírně přínosné informace, profesionální lektorky, perfektní zázemí, podnětné sdílení radostí a starostí PPPD, voňavý a chutný relax - aromaterapie a "čajovna". Z víkendu budu ještě dlouho čerpat.

Děkujeme!

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account