Sjednoťme péči pod jedno ministerstvo, projednejte vládní návrh!

EDIT: Vláda materiál SCHVÁLILA! Ministerstvo práce a sociálních věcí má návrh zákona předložit do června 2017.

Ministerstvo práce a sociálních věcí by rádo zakázalo umisťování malých dětí do ústavů. Jenže o tom nemůže rozhodnout samo – kojenecké ústavy spadají pod ministerstvo zdravotnictví a dětské domovy, kde žijí další předškoláci, zase pod ministerstvo školství. A každé ministerstvo vidí potřeby dětí jinak...

Už zítra by měl být na vládě předložen podnět č. 298/16 Rady vlády ČR pro lidská práva, který vychází skutečným potřebám ohrožených dětí vstříc. Přes svůj obrovský význam byl ale podnět na vládě už dvakrát odložen (21. 3. 2016 a 7. 4. 2016). Dočkáme se jeho projednání tentokrát?

Celé znění podnětu si můžete stáhnout zde.

Čtyři kroky pro děti

Podnět zpracovaný resortem odvolaného ministra Jiřího Dienstbiera předkládá čtyři hlavní body, které všechny považujeme za nesmírně potřebné:

 1. omezit vysokokapacitní pobytová zařízení, kterých je u nás přes trend malých ústavních zařízení stále většina,
 2. předložit legislativní návrh omezující podmínky pro umisťování dětí předškolního věku do ústavní péče,
 3. přijmout strategii na posílení služeb pro ohrožené biologické rodiny
 4. a především sjednotit péči o ohrožené děti pod jedno ministerstvo.

Prvním třem bodům jsme se už několikrát věnovali. O následcích ústavní péče si můžete přečíst například v článku Mýtus: Dětem v ústavech vlastně nic nechybí, o potřebách malých dětí píšeme například tady – Pobyt v ústavu je pro malá miminka fatální – a o posílení preventivních služeb tady: Systém dítě nechrání. Jak by vypadal ideální model?

A proč je jednoznačně potřeba sjednotit péči o ohrožené děti pod jedno ministerstvo?

Roztříštěnost péče mezi tři ministerstva je jedním z obrovských nedostatků našeho systému. Podobně roztříštěný systém mají kromě České republiky jen tři (!) členské státy Evropské unie: Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko. Všude jinde vědí, že:

 1. dohodnout se na systémových změnách je v rámci tří ministerstev nemožné,
 2. ohrožené děti potřebují rychlou pomoc, kterou jim roztříštěný systém nemůže poskytnout,
 3. tři ministerstva znamenají vyšší náklady,
 4. v rámci tří resortů nelze efektivně sledovat statistická data, a zjistit tak skutečné potřeby jednotlivých institucí a dětí,
 5. děti primárně nepotřebují zdravotnickou pomoc nebo podporu vzdělávání, ale především sociální práci s rodinou.

Stát by podporou rodinné péče udělal obrovskou službu dětem i celé společnosti. Ústavní péče je nejen nesmírně nákladná sama o sobě, děti, které ústavní péčí projdou, ale navíc daleko častěji končí ve vězení, nemají zaměstnání, jsou závislé na sociálních dávkách, ohrožuje je bezdomovectví nebo jejich děti častěji končí v ústavech.

Ve finále kvůli tomu máme nejen tisíce lidí, kteří se nejsou schopni ve společnosti uplatnit, ale i obří zbytečné náklady navíc.

Stávající systém jde proti zájmům dítěte – a proti Úmluvě o právech dětí

V neděli 20. listopadu uplynulo přesně 27 let od přijetí Úmluvy o právech dětí, kterou ČSFR ratifikovala v roce 1990. V Úmluvě se jasně píše, že dítě v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí vyrůstat v rodinném prostředí.

V České republice je toto právo u více než 8 tisíc dětí, které nyní žijí v ústavech, porušováno.

Obracíme se proto na vládu s prosbou, aby se aktivně zajímala o pomoc tisíců ohrožených dětí, které se samy bránit nemohou.

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account