Nejde o "zlobení". Školení o specifických poruchách učení a chování

Díky grantu Městské části Praha 1 jsme letos mohli nabídnout školám zdarma školení pro pedagogické pracovníky. Zaměřené bylo na poruchy učení, jejich návaznost na poruchy chování a to, jak je dobře zvládnout. Celým školením jsme pak pedagogy a pedagožky prováděli specifiky dětí, které vyrůstají v náhradních rodinách, v sociálně slabých rodinách, dětí zanedbávaných a týraných a dětí se ztrátou (například dětí z rozvedených rodin).

Školení vedla naše lektorka a speciální pedagožka Mgr. Šárka Pantůčková.

Jak viděl školení PhDr. Zdeněk Galvas, školní psycholog Konzervatoře Jaroslava Deyla

"Téma školeni bylo zaměřeno na vývojové poruchy, které se vyskytují relativně často. Je proto vhodné věnovat jim náležitou odbornou pozornost a včas je diagnosticky podchytit, aby bylo možno co nejdříve začít s jejich nápravou. Jedná se o úvodní komplexní zhodnocení dosaženého stupně vývoje na bázi neuromotorické, senzorické a percepční, neboť na kterékoliv z těchto rovin se dané poruchy mohou zakládat. Bez dalších specifických nápravných opatření se nedá předpokládat, že by tyto poruchy samy vymizely.

Největší pozornost byla ze strany lektorky věnována dyslexii, dysgrafii a dysortografii včetně ukázek postupů k jejich zmírnění nebo odstranění.

Lektorka také krátce představila Feuersteinovu metodu, užívanou k diagnostickým i terapeutickym přístupům ke zmiňovaným poruchám. Tato metoda však v sobě zahrnuje daleko širší potenciál včetně své projektivní stránky a dá se využit i při jiných příležitostech ve skupinové práci s žáky (např. jako preventivní technika proti šikaně). Doporučuji, aby se s touto metodou blíže seznámili alespoň poradenští pracovníci školy.

Celé školeni bylo podáno přehledně, prakticky a srozumitelně, lektorka dokázala zaujmout posluchače, kteří měli průběžně řadu konkrétních dotazů.

Toto obsažné téma si žádá vyšší časovou dotaci, takže je nebylo možno probrat více do hloubky a za užitečné považuji následné školení o poruchách chování."

PhDr. Zdeněk Galvas


Máte také na vaší škole zájem o naše vzdělávání?

Nabízíme širokou škálu témat, desítky zkušených lektorů a časovou dotaci dle vaší potřeby.

Kontaktujte prosím naši koordinátorku vzdělávání Gabrielu Kurtovou, ušijeme vám vzdělávání přímo na míru!

Prohlédnout si můžete také naši nabídku Vzdělávání na klíč.

Gabriela Kurtová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 731 962 502

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account