Jsme na jedné lodi! Dobrá rodina a Asociace Dítě a Rodina

Na druhé schůzu členů Asociace Dítě a Rodina jsme si dnes mohli znovu potvrdit, kolik je okolo nás lidí se stejným cílem - aby každé dítě mělo svou milující rodinu.

S více než čtyřiceti zástupci organizací pracujících s ohroženými dětmi jsme se tentokrát plavili po Vltavě. Protože jsme přece na stejné lodi :-)

Na fotce jsou (zleva) koordinátor Asociace a člen Vteřiny poté Tomáš Valenta, naše metodička Martina Loutná, Anička Němcová z Prevent 99 a ředitel Amalthey David Svoboda.

Děkujeme Asociaci Dítě a Rodina za organizaci členské schůze a fotky níže!

Plně sdílíme cíle Asociace - jaké to jsou?

 • sjednocení systému péče o ohrožené dítě pod jedno odpovědné ministerstvo, které bude mít celou oblast ochrany práv dítěte ve své kompetenci
 • podpora biologické rodiny
 • věkový limit 7 let pro umisťování dětí do ústavní péče
 • zvyšování kvality služeb v systému péče o ohrožené děti
 • podpora a rozvoj všech forem náhradní rodinné péče
 • podpora transformace ústavní péče v malokapacitní pobytové služby

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account