Podle 57 % rodičů je nedostatek peněz bariérou ve vzdělání dětí

Praha, 20. února 2017 Kvalita vzdělání je do značné míry determinována příjmy rodičů. Největší důraz na vzdělání kladou rodiče dětí na 1. stupni základních škol, s rostoucím věkem dítěte považují rodiče vzdělání za čím dál méně důležité. Nejvíce si na kvalitním vzdělání zakládají rodiče dětí ve Zlínském kraji, nejméně na Vysočině. Vyplývá to z výsledků výzkumu agentury IPSOS pro Dobrou rodinu.

Mapa: Obavy rodin z nemožnosti zajistit dětem kvalitní vzdělání v důsledku omezených příjmů v jednotlivých krajích ČR.

V souvislosti s blížícími se termíny pro zápisy dětí do 1. tříd, ale i s přihláškami na střední a vysoké školy, řeší koordinátoři Dobré rodiny stále častěji také problematiku vzdělávání dětí. Jejich poznatky z praxe potvrzuje i průzkum agentury IPSOS mezi 520 rodinami s dětmi v ČR.

„Dobrou zprávou je, že 98 procent všech dotázaných rodin řadí kvalitní vzdělávání mezi pět nejdůležitějších věcí v životě dítěte, 68 procent dokonce mezi tři nejdůležitější věci. Horší zprávou je, že řada rodin má obavy, že v důsledku nedostatečných příjmů neumí dítěti kvalitní vzdělání zajistit,“ komentuje výsledky výzkumu Zdeněk Soudný, ředitel Dobré rodiny.

Za významnou bariéru při získání kvalitního vzdělání považuje nedostatek peněz 57 % oslovených rodin. Největší obavy v tomto ohledu mají rodiny v Ústeckém kraji, kde považuje nedostatek peněz za bariéru pro kvalitní vzdělání dítěte osm rodin z deseti.

Rodiny aktivně hledají informace o kvalitě škol v okolí a porovnávají je. S ohledem na výši příjmů však často volí primárně školu, kde jsou celkové náklady na vzdělání nejnižší. Podle výzkumu přitom pro rodiče v zásadě nehraje roli to, zda dítě bude studovat na veřejné či soukromé škole. V oblasti kvality vzdělání se těší u dotázaných rodin přibližně stejné důvěře.

„Každé dítě má předpoklady pro to, aby prošlo kvalitním vzdělávacím procesem. Ty talentované mohou využít i v České republice řady stipendií a podpor, aby studijní předpoklady využily naplno, bez ohledu na výši příjmů rodiny,“ doplňuje Zdeněk Soudný. Dlouhodobým příkladem dobré praxe je v tomto ohledu například soukromé gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy.

„Na osmiletém gymnáziu Open Gate studuje díky sociálním stipendiím přibližně polovina dětí. Každoročně věnujeme velké úsilí tomu, abychom oslovili děti a jejich rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí a přesvědčili je, že s pomocí stipendií studium na Open Gate zvládnou,“ uvádí Hana Halfarová, která v Nadaci The Kellner Family Foundation vede projekt stipendií pro studenty Open Gate. Na stipendiích Nadace rozdělí každoročně přibližně 40 milionů korun.
Také na Open Gate mají podobnou zkušenost jako pracovníci Dobré rodiny. Pro rodiče je psychologická bariéra v nedostatku příjmů často tak silná, že ani nezkusí využít všechny možnosti, jak dítěti kvalitní vzdělání zajistit.

Rodiny, kde živitel dosáhl jen základního vzdělání, považují nedostatek příjmů za bariéru pro kvalitní vzdělání ve 100 procentech případů. U rodin, kde živitel dosáhl vysokoškolského vzdělání, je to jen ve 45 procentech případů.

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account