Otevíráme Centrum DOBRÉ RODINNÉ péče: Právní i psychologická pomoc

OPZ logo

Projekt Centrum DOBRÉ RODINNÉ péče (CEDR) se zaměřuje na všechny rodiny se svěřenými dětmi a rodiny, kde hrozí odebrání dítěte a nebo bylo dítě již odebráno (rodiny s dětmi do věku 26 let i biologické děti v náhradních rodinách).

CEDR nabízí základní sociální práci s těmito rodinami, kterým poskytuje dva druhy služeb:

  • Zajištění právního poradenství, zejména řešení a pomoc v situacích, které si vyžadují znalost specifické oblasti právního systému;
  • Psychologická a terapeutická činnost a odborná pomoc a také poradenství při zajišťování kontaktu dítěte s rodinou.

Projekt bude probíhat 9/2017–8/2019 a bude realizován v celé ČR mimo Prahy.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006456

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account