Požadavky na pěstouny a osvojitele

 • Hlavní motivací náhradního rodiče musí být poskytnutí pomoci, péče a zázemí dítěti.
 • Náhradním rodičem by se měl stát člověk, který dítě přijímá takové, jaké je.
 • Člověk, který respektuje dobré i špatné vlastnosti dítěte, dává prostor jeho zájmům, pečuje o jeho kulturní a etnickou identitu.
 • Dítě vidí náhradní rodič v jeho jedinečnosti a akceptuje ho i se všemi jeho potížemi a negativními zkušenostmi, které si přináší z původní rodiny.

Pěstouni a osvojitelé: odlišné právní vztahy

Každý náhradní rodič přijímá dítě do své péče a výchovy, pěstoun ale na rozdíl od osvojitele není zákonným zástupcem dítěte, nemá rodičovská práva a není pro něj stanovena vyživovací povinnost. Po ukončení pěstounské péče (dosažení 18 let věku dítěte či ukončení jeho soustavné přípravy na budoucí povolání) není mezi dítětem a bývalým pěstounem žádný další právní vztah či závazek (nemají k sobě vyživovací povinnost, nedědí), přestože spolu obvykle oba nadále udržují osobní vztahy.

Jakkoliv je dítě do péče pěstouna svěřeno dle zákona jen „dočasně“, stává se dítě vždy plnohodnotnou součástí pěstounské rodiny. S rodinou sdílí své radosti i strasti, díky pobytu v rodině rozvíjí své schopnosti a jako součást rodiny plánuje i svou budoucnost.

Náhradní rodiče dítěti plní jeho právo vyrůstat v láskyplné náruči rodiny. Za to jim patří velký dík.

Jaké požadavky jsou kladeny na dlouhodobé pěstouny, jaké na pěstouny na přechodnou dobu a jaké na osvojitele?

Oblast Osvojení Pěstounská péče (dlouhodobá) Pěstounská péče na přechodnou dobu
Trestní bezúhonnost vyžadováno vyžadováno vyžadováno
Bezdlužnost vyžadováno vyžadováno vyžadováno
Vhodné bytové podmínky vyžadováno vyžadováno vyžadováno
Harmonické rodinné prostředí vyžadováno vyžadováno vyžadováno
Dobrý zdravotní a psychický stav vyžadováno vyžadováno vyžadováno
Schopnost spolupracovat v systému sociálně-právní ochrany je vhodná vyžadováno vyžadováno
Schopnost pečovat o děti s poruchami chování je vhodná je vhodná je vhodná
Schopnost dále se vzdělávat v oblasti terapeutického rodičovství, poruch citového vztahu aj. je vhodná vyžadováno vyžadováno
Schopnost pomoci dítěti při zpracování jeho životního příběhu a nastavení vztahu k původní rodině je vhodná vyžadováno vyžadováno
Uspokojená touha po vlastních dětech nevyžaduje se nevyžaduje se vyžadováno
Schopnost pečovat i o dítě krátce po narození s neznámou anamnézou, (spolupráce se zdravotníky, péče o děti s abstinenčními příznaky aj.) je vhodná je vhodná vyžadováno
Připravenost na předávání dítěte do přebírající rodiny ve spolupráci se sociální pracovnicí dítěte dle rozhodnutí soudu neočekává se je vhodná vyžadováno
Schopnost spolupracovat s původní rodinou, podpořit ji při případném návratu dítěte do původní rodiny neočekává se je vhodná vyžadováno
Naplnění povinnosti dále se vzdělávat nevyžaduje se vyžadováno vyžadováno
Povinnost dále se vzdělávat není stanovena 24 hod ročně 24 hod ročně
Umožnění přístupu sociálních pracovníků a dalších odborníků do domácnosti pouze do doby, než je osvojení soudně vyřešeno vyžadováno po celou dobu péče vyžadováno po celou dobu péče
Věkový rozdíl mezi žadateli a dítětem cca 20–40 let záleží na konkrétní situaci dítěte  
Povinnost přijmout nabídnuté dítě pouze se souhlasem žadatele pouze se souhlasem žadatele odmítnutí je možné pouze ze závažných důvodů
Věk a počet dalších dětí v rodině není konkrétně požadován není konkrétně požadován nejmladší dítě min. osmileté, dále max. tři děti v domácnosti

Fakta a mýty o pěstounské péči

 

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account