Pěstouni a daňová přiznání. Jak na to? + VZOR prohlášení ke stažení

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Výše odměny pěstouna je zákonem stanovena „v hrubém“. Před výplatou odměny se proto z této částky provedou odvody na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní a úrazové pojištění a pěstouni obdrží odměnu již „v čistém“, tj. po provedení srážek.

Odměna pěstouna + další zdanitelný příjem

Pokud má pěstoun další souběžné příjmy, které podléhají dani z příjmů, podává daňové přiznání sám. Úřad práce vydá pro účely podání daňového přiznání potvrzení o zdanitelných příjmech.

Jen odměna pěstouna

Pokud pěstoun nemá jiný zdaňovaný příjem, může podepsat na krajské pobočce Úřadu práce prohlášení k dani. O podání daňového přiznání za příslušný rok může požádat Úřad práce.

Daňové zvýhodnění na děti

Pěstouni mohou uplatnit daňové zvýhodnění na dítě do věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňovou slevu uplatnit.

Slevu nemůžete uplatnit za dítě družky nebo druha. Od roku 2014 ale lze zvýhodnění uplatnit na dítě registrovaného partnera nebo partnerky.

Kvůli odečtům daně na děti v pěstounské péči dokládají pěstouni přesnou dobu péče soudním rozhodnutím (předběžným opatřením či jiným rozhodnutím). S ohledem na ochranu osobních údajů není však nutné tato rozhodnutí, ve kterých bývá řada citlivých údajů, na finanční úřady vůbec dávat. Stačí napsat čestné prohlášení, do kterého pěstoun uvede soupis dětí, o které v daném kalendářním roce pečoval. Ev. si lze tento soupis dětí může potvrdit OSPOD pěstounů.

Pro doložení péče o děti za daný kalendářní rok je možné použít vzor, který jsme pro vás připravili.

POTVRZENÍ PRO POTŘEBY FINANČNÍHO ÚŘADU KE STAŽENÍ ZDE


Zdroj také zde. Veškerá majetková práva k tomuto dílu vykonává Dobrá rodina o.p.s. Jakékoliv užití tohoto díla (tj. zejména jeho kopírování, rozšiřování úplatné i bezúplatné apod.) bez souhlasu Dobré rodiny o.p.s. je zakázáno a bude postihováno podle Autorského zákona a souvisejících právních předpisů.

Verze 18.1

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account