Samostudium

Náhradní rodiče si u nás mohou vybrat také různé formy samostudia, splnit si část povinného vzdělávání nebo si rozšiřovat znalosti dle svého zájmu.

E-learning

Vyberte si z nabídky našich e-learningových kurzů. Studovat můžete témata jako Attachement, Právo nebo Základní sociální potřeby dětí. Nabídku průběžně rozšiřujeme. Pěstouni a osvojitelé spolupracující s Dobrou rodinou mají kurzy zdarma. Ostatní si je mohou zakoupit.

Audioknihy

Vzdělávejte se poslechem audioknih. Nabídku průběžně rozšiřujeme.

Audioknihy jsou určeny pro pěstouny Dobré rodiny v rámci povinného vzdělávání pěstouna. Ostatní zájemci si je mohou nakoupit přímo u Audiolibrix, děkujeme.

Podcasty

Naše podcasty jsou volně dostupné všem, kteří se zajímají o témata náhradního rodičovství.

Podcasty Dobré rodiny na Spotify

Youtube

Na Youtube Dobré rodiny najdete krátká videa s tématikou náhradní rodinné péče, ale i delší záznamy našich živých vysílání.

Po dohodě s vaším doprovázejícím pracovníkem lze některá videa z Youtube nebo Podcasty uznat v rámci povinného vzdělávání pěstounů.

Knihy

… a další materiály k samostudiu

Doporučená literatura:

  • Bezpečná vazba mezi náhradním rodičem a dítětem, Cairns Kate, 2013 Portál – Kniha vysvětluje základní pojmy, kterými jsou bezpečná vazba, trauma a psychická odolnost. Vypráví příběh o zkušenostech rodinného života s dětmi, které prožily neobyčejný stres. Vypráví také o myšlenkách, které autorka čerpala z teorie a výzkumu. Součástí knihy jsou i návrhy pro rodiny a instituce, jak lze podpořit zotavení a psychickou odolnost dětí, které byly na začátku svého života opuštěné, jak pomoci překonat toto počáteční trauma.
  • Budování citového pouta, Hughes Daniel, 2017  – Skrze příběh malé Káti seznamuje autor čtenáře s principy Dyadické vývojové psychoterapie (DDP). Tato terapie je určena dětem, které byly opuštěny svými biologickými rodiči a musely ve svém raném dětství čelit zanedbávání, týrání nebo zneužívání. Kniha ukazuje vhodné a účinné metody výchovy, které těmto dětem pomáhají.
  • Citové pouto, Levine A., Heller R., 2019 Synergie – Terapie attachmentu v partnerských vztazích, poznání vlastníha typu attachmentu
  • Držte si své děti, dr. Gabor Maté, Gordon Neufeld  –  Kniha popisuje podstatu a význam mezilidské vazby a pouta, které jsou naprostým základem rodičovství, výchovy, učení a  vzdělávání dětí. Upozorňuje  na jeden z nejnebezpečnějších negativních trendů dnešní výchovy, a to že rodiče ztrácejí v průměru okolo sedmého roku věku své děti na úkor jejich vrstevníků, vysvětluje následky a radí jak tomu předejít.
  • Další inspirace na literaturu

Doporučené filmy:

  • Najednou jsme rodinka ( 2018) – téma  sourozeneckých vztahů, kontaktu s původní rodinou, starší děti, vtipné, dostupné na uloz.to
  • Tři blízcí neznámí – rozdělení trojčat v 8 měsících a setkání v dospělosti, význam vazby sourozenců, geny x výchova, dojemný
  • (Ne)obyčejný kluk –  jinakost dítěte, integrace ve škole, podpora jinakosti ze strany rodiny i ostatních – dítě s postižením obličeje

Dokumenty:

  • Moudrost traumatu ( 2021) dr. Gabor Maté