Doprovázení pěstounů

Co je doprovázení a Dohoda o výkonu pěstounské péče

Vybrat si svou doprovázející organizaci je právo i povinnost každého pěstouna. Budeme rádi vaším partnerem a průvodcem ve všech jedinečných situacích, které s dětmi prožíváte.

Doprovázení a podpora pěstounů od doprovázející organizace

  • Péče o přijaté děti může přinášet některé nečekané situace. Bez pochopení toho, co prožívají děti v náhradní rodinné péči a co zažily před tím, než se do náhradní rodinné péče dostaly, je to pro pěstouny někdy opravdu tvrdý oříšek.
  • Doprovázející organizace, jako je třeba Dobrá rodina, je tu pro pěstouny, aby jim poskytla podporu v jejich zodpovědné roli náhradního rodiče a pomohla jim porozumět potřebám dětí a správně na ně reagovat. Hned na začátku spolupráce získá pěstoun svého doprovázejícího pracovníka, s kterým všechny tyto otázky bude řešit.

Co je Dohoda o výkonu pěstounské péče

Na začátku spolupráce s doprovázející organizací musíte uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče, která dává vzájemné spolupráci pěstouna a doprovázející organizace právní rámec. Nebojte se těžkých právních pojmů, ani složitosti Dohody, jde zkrátka o smlouvu, v které si vzájemně nastavíme naši budoucí spolupráci. Náš doprovázející pracovník, který vám bude přidělený, s vámi vše projde a vysvětlí, co bude potřeba.

Proč si pro doprovázení a podporu vybrat Dobrou rodinu

Podpora přímo z vašeho kraje
Získáte doprovázejícího pracovníka přímo z vašeho kraje, který bude dobře znát váš region a bude vám na blízku, když to budete potřebovat.
Vzdělávání
Najdete u nás širokou nabídku vzdělávacích aktivit, můžete si vždy vybrat téma, které je pro vás právě aktuální, jak obsahem, tak formou. Kromě klasických seminářů nabízíme i online vzdělávání, pobytové kurzy, audioknihy pro samostudium a e-learning.
Hledání odpovědí
Budeme se maximálně snažit odpovědět na vaše otázky i při řešení nestandardních situací. Díky naší celorepublikové působnosti můžeme hledat odpovědi napříč celou organizací a zpracovávat řešení metodicky pro další podobné případy. Stejně tak získáváme stanoviska oslovením dalších institucí (krajské úřady, MPSV).
Dlouholeté zkušenosti
Využijete našich dlouholetých zkušeností v doprovázení pěstounů! Dlouhodobé pěstouny doprovázíme od roku 2013 a byli jsme u zrodu institutu přechodného pěstounství v ČR.

Jak probíhá doprovázení v Dobré rodině

Na začátku spolupráce s námi vám přidělíme vašeho doprovázejícího sociálního pracovníka, který vás bude podporovat a stát vám po boku v důležitých chvílích. Společně projdete a podepíšete Dohodu o výkonu pěstounské péče a nastavíte si společně plán doprovázení.

Služby spojené s doprovázením

V rámci doprovázení může pěstoun dle své konkrétní situace využívat tyto služby: pomoc s péčí o svěřené dítě, odbornou pomoc, pomoc při kontaktu s původní rodinou. Ze zákona má také nárok na bezplatné vzdělávání.

Pomoc s péčí o svěřené dítě

Pěstouni se o svěřené děti starají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V situacích, kdy potřebují pomoci s péčí o svěřené dítě, pomůžeme najít bezpečný způsob zajištění hlídání svěřeného dítěte.

Odborná pomoc

K odpovědím na některé otázky pěstounů si naši doprovázející pracovníci zvou další odborníky. Pěstounům pomáháme zajistit konzultace s naším specializovaným pracovníkem nebo prověřeným spolupracujícím odborníkem. Využití odborné pomoci může navrhnout doprovázející pracovník nebo o ně může požádat pěstoun.

Kontakt s původní rodinou

Pěstounská péče je specifická tím, že kromě lidí, kteří se o dítě starají, jsou v jeho životě ještě další důležité osoby. Součástí života dítěte jsou jeho rodiče, sourozenci, prarodiče, tety, strýcové a další příbuzní. Dítě potřebuje vědět, jakou roli tito lidé v jeho životě mají nebo měli a v mnoha případech je s nimi stále v kontaktu. Snažíme se, aby tyto kontakty byly pro dítě naplňující, bezpečné a smysluplné. Pomáháme všem zúčastněným stranám dospět k dohodě o kontaktech a o tom, jak mají probíhat, v jaké četnosti, formě a kdo se jich má případně účastnit.

Vzdělávání

Pěstoun má ze zákona nárok na 24 hodin vzdělávání ročně. Zároveň má také povinnost se vzdělávat, podobně jako je tomu u jiných profesí, které kladou vysoké nároky na ty, kteří je vykonávají (lékaři apod.). Snažíme se o to, aby vzdělávání, které pěstounům nabízíme, bylo pro každou rodinu užitečné a zajímavé. Během našich seminářů vytváříme prostor pro hledání řešení nejrůznějších situací, do kterých se pěstouni při péči o děti dostávají.

Doprovázející pracovník rodiny společně s pěstounem zjišťuje, jaká témata vzdělávání by pro pěstouna byla zajímavá a přínosná v péči o svěřené dítě. Společně vytvářejí plán vzdělávání na nejbližší rok, který obsahuje již konkrétní možnosti, jakým způsobem vzdělávání naplnit. Vzdělávací plán je součástí plánu výkonu pěstounské péče.

Nabídku vzdělávání přizpůsobujeme tak, aby místa konání našich seminářů a klubů byla pro pěstouny dostupná. Nabízíme aktivity jak během pracovního týdne v dopoledních nebo odpoledních hodinách, tak o víkendech.

Další služby

  • doučování a další podpora od proškolených dobrovolníků přímo ve vaší rodině
  • zábavné a vzdělávací akce pro děti i celé rodiny